Podmínky a pravidla

Obecné ustanovení

Nákup zboží prostřednictvím našeho internetového obchodu mohou provádět fyzické i právnické osoby bez omezení za předpokladu, že dodržují tyto obchodní podmínky.

Všeobecné podmínky


1.1. Prevádzkovateľ internetového obchodu stonestore.sk a súčastne predávajúci, je spoločnosť: EQUISTORE & STONESTORE s.r.o,

Sekule 737, 90880 Sekule, Slovenská republika 

IČO: 48035874

DIČ: 2024185933 

IČ DPH: SK2024185933 

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 35372/T


1.2. Používáním stránek internetového obchodu stonestore.sk kupující souhlasí s obchodními podmínkami a důkladně se s nimi seznámil. Zároveň kupující bere na vědomí a souhlasí se zpracováním svých osobních údajů dle § 7 odst. 4 písm. b) zákona č. 428/2002 Sb. tj. údajů nezbytných pro plnění smlouvy.
1.3 EQUISTORE & STONESTORE s.r.o. si rovněž vyhrazuje právo jednostranně měnit prodejní ceny v závislosti na vývoji kurzu eura k volně směnitelným měnám, změnách cen dodavatelů a vývoji tuzemského hospodářství, a to bez předchozího upozornění kupujícího. Platné znění obchodních podmínek bude zveřejněno na internetových stránkách prodávajícího.

Objednávání zboží

2.1 Zboží si kupující může objednat prostřednictvím webových stránek stonestore.sk.
2.2 Odesláním objednávky se kupující zavazuje převzít objednané zboží a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
2.3 Prodávající potvrdí přijetí objednávky do 24 hodin v pracovních dnech e-mailem.
2.4 Všechny potvrzené objednávky jsou pro obě strany závazné, pokud se prodávající a kupující výslovně nedohodnou jinak.
2.5 Prodávající se zavazuje dodat objednané množství a druh zboží za předem dohodnutou cenu.

Jak nakupovat

3.1 Před nákupem v internetovém obchodě se musíte zaregistrovat. Při registraci je důležité správně zadat všechny údaje potřebné pro zpracování objednávky.
3.2 Je-li kupující fyzickou osobou, je povinen oznámit prodávajícímu své jméno a příjmení, adresu bydliště, poštovní směrovací číslo, telefonní číslo a e-mailovou adresu. Je-li Kupující právnickou osobou, je povinen oznámit Prodávajícímu svůj obchodní název, adresu sídla včetně PSČ, telefonní číslo a e-mailovou adresu.
3.3 Kupující se přihlásí pomocí přihlašovacího jména a hesla, které si zvolil při registraci.
3.4 Pokud kupující zapomene své přihlašovací heslo nebo jméno, může je obnovit přímo na webových stránkách e-shopu. Je nutné zadat e-mail, který si nastavil ve svém profilu. Na tento e-mail bude zasláno dočasné přihlašovací jméno a heslo. Tyto přihlašovací údaje budou platné pouze 60 minut. Pokud se v tomto časovém intervalu nepřihlásíte, budou obnoveny původní přihlašovací údaje. Pokud si přejete změnit heslo, musíte se přihlásit pomocí původních přihlašovacích údajů a můžete si heslo změnit.
3.5 Internetový obchod stonestore.sk je rozdělen do několika hlavních kategorií, z nichž některé mají podkategorie a další varianty.
3.6 U každého výrobku je uveden stručný popis, cena bez DPH, cena včetně DPH a u některých výrobků i podrobný popis.
3.7 Název zboží může obsahovat i další informace, například Nový, Prodej, Výprodej ...
3.8. Po přihlášení je možné přidávat konkrétní zboží do nákupního košíku jednotlivě a měnit počet položek. Pokud chce kupující odebrat zboží z nákupního košíku, klikne na ikonu prázdného košíku a zboží se z košíku odstraní.
3.9 Po dokončení objednávky kupující potvrdí objednávku jejím odesláním a prodávající potvrdí přijetí objednávky obratem podle bodu 2.3.
3.10. Kupující může být informován o průběhu a stavu jednotlivých produktů průběžně po každém přihlášení do internetového obchodu.
3.11. Dodací lhůta je 6-10 pracovních dnů nebo dle dohody mezi prodávajícím a kupujícím.
3.12. Pokud se dodací lhůta liší od lhůty uvedené v bodě 3.11, bude kupující informován e-mailem.

Platební podmínky

4.1 Ceny uvedené v našem e-shopu jsou platné ode dne jeho zveřejnění a pozbývají platnosti dnem vydání nových cen.
4.2 Všechny ceny produktů jsou uvedeny včetně DPH.
4.3.Při zasílání zboží na dobírku bude objednané zboží zasláno na adresu uvedenou kupujícím a kupující zaplatí kurýrovi až při převzetí.
4.4 Zboží je zasíláno kurýrní službou GLS, Slovenskou poštou, Českou poštou nebo Rakouskou poštou, kupující obdrží zboží (v pracovní dny) do 6-10 pracovních dnů a poštovné včetně DPH bude připočteno k ceně zboží. Zboží bude doručeno na adresu, kterou uvedete v objednávce.
4.5 V případě nedoručení zásilky si EQUISTORE & STONESTORE s.r.o. vyhrazuje právo účtovat zákazníkovi oboustranné poštovné a přepravní náklady zásilky v plné výši dle ceníku doručovací služby GLS.
4.6 Spolu se zbožím obdrží kupující fakturu (daňový doklad), která slouží zároveň jako záruční list.

Odstoupení od smlouvy

5.1. Právo zákazníka odstoupit od smlouvy (platí pro nákupy přes stonestore.sk).
EQUISTORE & STONESTORE s.r.o. garantuje výměnu zboží nebo vrácení zaplacené částky podle následujících ustanovení:
5.2. V souladu s ustanovením § 12 zákona o ochraně spotřebitele při podomním a zásilkovém prodeji (zákon č. 102/2014 Sb.) má kupující právo od takto uzavřené smlouvy odstoupit bez udání důvodu do 14 kalendářních dnů.
Lhůta pro odstoupení od smlouvy začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím nebo od uzavření smlouvy o poskytnutí služby. Je nezbytné, aby byl dopis o odstoupení od smlouvy doručen prodávajícímu v této lhůtě.
Spotrebiteľ má právo v tejto lehote tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom “kamennom” obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Ak tovar javí známky poškodenia a používania, alebo nie je kompletný, spoločnosť EQUISTORE & STONESTORE s.r.o si vyhradzuje právo vrátenie takéhoto tovaru neakceptovať, alebo po dohode so zákazníkom mu naúčtovať náklady súvisiace s uvedením tovaru do pôvodného stavu.
V souladu se zákonem nemůže zákazník odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je:

 • prodej zboží vyrobeného nebo objednaného podle specifických požadavků zákazníka.
 • zboží, které podléhá rychlé zkáze nebo se kazí
  Je důležité zaslat zboží doporučeně a pojistit je, protože prodávající neodpovídá za poškození nebo ztrátu během přepravy. Zboží zasílané na dobírku nepřijímáme.
  5.3 Kupující je povinen dodat Zboží kompletní, čisté, nepoškozené, nepoužité a s výtažky, spolu s originálem faktury (daňového dokladu) a formulářem pro odstoupení od smlouvy.
  5.4 Prodávající informuje kupujícího e-mailem nebo telefonicky o přijetí zboží ve formě balíku.
  5.5 Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu vráceny nejpozději do 14 dnů od doručení oznámení o odstoupení od kupní smlouvy bankovním převodem na účet kupujícího.

Postup pro podávání stížností

6.1 Na veškeré zboží se vztahuje záruka 24 měsíců, pokud výrobce nestanoví jinak. Prodávající na tuto skutečnost kupujícího upozorní.
6.2 Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem. Zákazník je povinen zboží vizuálně zkontrolovat bezprostředně při a po jeho převzetí. Má právo zboží nepřevzít, pokud je na zboží nebo obalu viditelné mechanické poškození, zjevně způsobené přepravou. V takovém případě je povinen sepsat s příslušným doručovatelem škodní (reklamační) protokol nebo zásilku nepřevzít. Následné reklamace tohoto druhu nebudou uznány, a to podle podmínek přepravní společnosti.
6.3 Záruka se nevztahuje na opotřebení výrobku nebo jeho částí, pokud je způsobeno nesprávným používáním.
6.4 Zjistí-li kupující při převzetí zásilky mechanické poškození zboží, je povinen tuto skutečnost co nejdříve oznámit prodávajícímu telefonicky nebo e-mailem. Pozdější reklamace nebudou uznány.
6.5 Kupující je povinen dodat zboží k reklamaci spolu s originálem dokladu o koupi. Reklamované zboží může zaslat poštou nebo doručit osobně na adresu sídla Společnosti. Zásilky na dobírku nepřijímáme. Zasílané zboží doporučujeme pojistit.
6.6 Prodávající může odmítnout přijmout k reklamaci silně znečištěné zboží a zboží bez dokladu o koupi. Prodávající informuje kupujícího o přijetí reklamace formou zásilky e-mailem nebo telefonicky.
6.7 Po obdržení reklamace prodávající nejpozději do 5 dnů sepíše s kupujícím reklamační list, ve kterém přesně uvede poškození zboží a důvod reklamace, řádně jej potvrdí a předá originál dokladu kupujícímu.
6.8 Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. V odůvodněných případech, zejména je-li požadováno technické posouzení stavu výrobku, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy nebo na výměnu výrobku za nový výrobek. O výsledku reklamace bude kupující informován bezprostředně po ukončení reklamačního řízení telefonicky a reklamační protokol obdrží také e-mailem nebo doporučeně poštou.
6.9 Kupující může zkontrolovat aktuální stav reklamace prostřednictvím e-mailu.
6.10 Všechny způsobilé záruční opravy jsou bezplatné.

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

7.1 Používáním internetového obchodu stonestore.sk a kupující souhlasí se shromažďováním a používáním osobních údajů o něm a jeho nákupech ve znění zákona č. 428/2002 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech. Tento souhlas kupující uděluje na dobu neurčitou a může jej kdykoliv písemně (e-mailem, faxem, dopisem...) odvolat.
7.2.Tyto informace jsou nezbytné pro vaši identifikaci jako kupujícího. Používáme je ke zpracování a zúčtování vaší platby za zakoupené zboží, ke správné distribuci zboží a při komunikaci s vámi. Umožní nám provést nezbytné účetní operace, vystavit daňový doklad nebo identifikovat vaši platbu bankovním převodem. Všechny údaje jsou uloženy v chráněné databázi.
7.3 Vaše údaje neposkytujeme žádným subjektům, s výjimkou organizací, s nimiž je spolupráce nezbytná pro správné vyřízení vaší objednávky. Databázi neprodáváme, nepronajímáme ani jinak neposkytujeme žádné třetí straně.
7.4 Kupující je povinen uchovávat své přihlašovací jméno a heslo v bezpečí a nesdělovat je třetím osobám. Prodávající neodpovídá za následky nebo škody způsobené zapomenutím údajů, jejich poskytnutím třetí osobě.
7.5 Kupující může své osobní údaje aktualizovat přímo v online režimu na webové stránce internetového obchodu po přihlášení.
7.6 Pokud kupující zapomene heslo nebo přihlašovací jméno, může je obnovit přímo na webových stránkách e-shopu. Je nutné zadat e-mail, který si nastavil ve svém profilu. Na tento e-mail bude zasláno dočasné přihlašovací jméno a heslo. Tyto přihlašovací údaje budou platné pouze 60 minut. Pokud se v tomto časovém intervalu nepřihlásíte, budou obnoveny původní přihlašovací údaje.
7.7 Společnost EQUISTORE & STONESTORE s.r.o. si vyhrazuje právo odstoupit od záruky bezpečnosti v případě napadení serveru neznámým pachatelem (hackerem).

Podávanie podnetov a sťažností

 1. Ak ste spotrebiteľom ste oprávnení podávať podnety a sťažnosti písomne, a to prostredníctvom e-mailu na: stonestore@stonestore.sk
 2. posúdení podnetu alebo sťažnosti Vás budeme informovať e-mailom zaslaným na Váš e-mail.
 3. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, so sídlom: Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1 , tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68
 4. Podnet na vykonanie kontroly, ak nie ste spokojní s vybavením Vášho podnetu alebo sťažnosti môžete podať aj elektronicky prostredníctvom platformy dostupnej na webovej stránke https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti/Podajte-podnet.soi.
 5. Alternatívne riešenie sporu so spotrebiteľmi
 6. Máte právo obrátiť sa na Nás so žiadosťou o nápravu, a to prostredníctvom e-mailu zaslaného na: ars@soi.sk alebo adr@soi.sk, ak nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu alebo ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva. Ak odpovieme na Vašu žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania, máte právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „Subjekt“) podľa zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. (ďalej len „Zákon o alternatívnom riešení sporov“).
 7. Subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 Zákona o alternatívnom riešení sporov a ich zoznam je zverejnený na stránke Ministerstva hospodárstva SR: https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1.
 8. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona o alternatívnom riešení sporov.
 9. Ďalej máte právo začať mimosúdne riešenie sporov online prostredníctvom platformy ODR dostupnej na webovej stránke: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/IP_16_297https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK.
Položka přidána do košíku.
Položky 0 - 0,00 
cs_CZCS